30 metrowy żaglowiec, dwa maszty, stenga bukszprytu, zbudowany z drewna i stali, z piećdzisięcioletnim silnikiem diesla; to wszystko umożliwia przeżycie chwil i zebranie doświadczeń, które w innych warunkach nie byłyby możliwe.

  Natura
  Na Lovis ktoś zawsze musi stać przy sterze, nie włącza się żaden autopilot. Kto nie stoi za sterem i tak pozostaje na pokładzie. Tu jest ciekawiej i zawsze trzeba być gotowym do pomocy przy żaglach. Każda zmiana pogody, kierunku wiatru ma wpływ na dalszy bieg żaglowca: wiatr, deszcz, kołysanie fal są intensywnie przeżywane.

  Kultura
  Tradycyjne żeglarstwo długo kształtowało kulturę wybrzeży Bałtyku. Poprzez poznanie tej formy podróżowania, nauczenie się kilku manewrów i nabycie paru sprawności łatwiej można zrozumieć historię i kulturę tego regionu.

  Technika i fizyka
  Urządzenia techniczne używane na statku (z wyjątkiem techniki używanej do zaopatrzenia i opróżniania statku, do nawigacji i bezpieczeństwa) opierają się na prostych, podstawowych zasadach mechaniki i ich obsługa jest łatwa do zrozumienia bez dodatkowej, specjalistycznej wiedzy.

  Rękodzielnictwo
  Dzieło własnych rąk – wiele czynności wykonywanych na staku to praca rąk. Zwrot statku możliwy jest tylko poprzez wykonanie wielu, małych chwytów rąk. Przekazanie współżeglującym zasad tradycyjnej żeglugi jest jednym z głównych celów naszego stowarzyszenia. Niewiele urządzeń funkcjonuje na Lovis przez naciskanie guzików, raczej większość czynności odbywa się za pomocą siły włąsnych rąk.

  Wspólnota
  Samotnie nikt nie poprowadzi tego statku. Tylko poprzez wspólny wysiłek żaglowiec porusza się naprzód, cumuje w przystani aby następnego ranka wyruszyć do kolejnego portu. Chociaż nasze żagle nie są już z lnu lecz z lżejszego materiału syntetycznego to jednak ich postawienie wymaga zaangażowania wielu osób. To tworzy szczególne poczucie wspólnoty.

  Spowolnienie
  Tradycyjny statek jest wolniejszy od samolotu, samochódu, pociągu. Jest czasem nawet wolniejszy od roweru. Trasa i cel możliwe są do zaplanowania tylko orientacyjnie. Zmiany pogody szybko niweczą powzięte plany, co otwiera nowe perspektywy. Ten specjalny sposób podróżowania spowalnia tempo i oddala od zgiełku dnia codziennego.